رایگان

برای همیشه!

انتخاب پلن رایگان
ویژگی
تعداد کارمندان ۲ نفر
اندازه مجاز آپلود فایل ۱ مگابایت
حجم فضای ذخیره سازی ۱ گیگابایت
دامنه هدیه
سطح‌دسترسی
سیستم پیشنهاد خودکار
حذف نشان تجاری جیبرس
گزارش حرفه‌ای
کد تخفیف حرفه‌ای
مدیریت بیزینس در دامنه اختصاصی
اینستاگرام
هزینه هر پیامک - فارسی ۱۰۰ تومان
پشتیبانی

پایه

۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان /ماه

برای کسانی که تلاش به تغییر دارند!
از دوران مدرنیته لذت ببرید.

انتخاب پلن پایه
ویژگی
سطح‌دسترسی ساده
تعداد کارمندان ۵ نفر
اندازه مجاز آپلود فایل ۵ مگابایت
حجم فضای ذخیره سازی ۵ گیگابایت
دامنه هدیه دامنه آی‌آر
سیستم پیشنهاد خودکار
حذف نشان تجاری جیبرس
مدیریت بیزینس در دامنه اختصاصی
گزارش حرفه‌ای
کد تخفیف حرفه‌ای
پشتیبانی
اینستاگرام
هزینه هر پیامک - فارسی ۹۰ تومان

پیشرفته

۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان /ماه

برای کسانی که آماده استفاده از جیبرس هستند. تمام نیازهای شما برای یک بیزینس درحال توسعه.

انتخاب پلن پیشرفته
ویژگی
سطح‌دسترسی حرفه‌ای
تعداد کارمندان ۲۰ نفر
اندازه مجاز آپلود فایل ۲۰ مگابایت
حجم فضای ذخیره سازی ۲۰ گیگابایت
دامنه هدیه دامنه آی‌آر
دامنه دات کام
سیستم پیشنهاد خودکار
حذف نشان تجاری جیبرس
مدیریت بیزینس در دامنه اختصاصی
گزارش حرفه‌ای
کد تخفیف حرفه‌ای
پشتیبانی اولویت بالا
اینستاگرام بزودی
هزینه هر پیامک - فارسی ۶۰ تومان