ارزش‌های جیبرس

جیبرس یک سازمان ارزش محور است. در اینجا با اعتقادات و ارزش‌های ما آشنا شوید.

سادگی

تصمیمات ما بر پایه اصل ساده‌سازی است. ما تلاش داریم تا پیچیدگی و موانع حرکت سریع را از میان برداریم تا بدین‌وسیله بتوانیم مشتریان خود را قادر سازیم تا با تمرکز روی ایده‌ها، بیزینس‌های خود را بسازند و به رویاهای خود تحقق بخشند.

شفافیت

ما تلاش کرده‌ایم تا شرایطی را محیا سازیم تا شفافیت و احترام در آن برقرار باشد. بنابراین اطمینان داریم که هر روز، بهترین وجود خودمان را برای همکاران و مشتریان عزیزمان به ارمغان بیاوریم.

مسئولیت‌پذیری

کسب اعتماد هدف اصلی و روزمره ما در تعامل با مشتریان و همکاران است. ما باید قابل اعتماد و قابل اتکا باشیم، زیرا فرصت خدمت به مشتریان، از هر یک از ما بزرگتر است.

عشق

زمینه‌ساز تداوم هر چیزی، عشق است. عشق ما به سرویس و مشتریان ارزشمندمان برای دستیابی به حداکثر توانایی ما ضروری است.

جیبرس یک سازمان ارزش محور است.